ධර්මවිජය පදනමෙහි ක්‍රියාත්මක වැඩසටහන්

Annual Blood Donations Campaign of Dharmavijaya Foundation – 2023.

ධර්මවිජය පදනමේ වාර්ෂික ලේ දන් දීමේ පිංකම 2023.

ධර්මවිජය පදනමේ වාර්ෂික ලේ දන් දීමේ පිංකම 2023. ධර්මවිජය පදනමේ නිර්මාතෘ අග්ගමහාපණ්ඩිත අතිපූජ්‍ය මඩිහේ පඤ්ඤාසීහ මහානායක ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේගේ ගුණ සැමරුම...

Donating a lunch for preschool children.

පෙර පාසල් දරුවන් සඳහා දිවා ආහාර වේලක් පරිත්‍යාග කිරීම.

පෙර පාසල් දරුවන් සඳහා දිවා ආහාර වේලක් පරිත්‍යාග කිරීම. අනුරාධපුරය, තන්තිරිමලේ, යශෝධරා පෙරපාසල මගින් 2023-08-25 වන දින සංවිධානය කළ අධ්‍යාපන...

“Dharmavijaya Foundation’s Orientation to Human Development” One Day Conference conducted with Dharma Vijaya Societies in Matale District.

“මානව සංවර්ධනයට ධර්මවිජය පදනමේ දිශානතිය” මාතලේ දිස්ත්‍රික් ධර්මවිජය සමාජ එක්දින සම්මන්ත්‍රණය.

“මානව සංවර්ධනයට ධර්මවිජය පදනමේ දිශානතිය” මාතලේ දිස්ත්‍රික් ධර්මවිජය සමාජ එක්දින සම්මන්ත්‍රණය. මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයට අයත් ධර්මවිජය සමාජ සම්බන්ධීකරණ සම්මන්ත්‍රණය 2023.07.15 වන...

Awarding of Education Scholarships by Dharmavijaya Foundation – 2023.

ධර්මවිජය පදනමේ අධ්‍යාපන ශිෂ්‍යාධාර ප්‍රදාන උත්සවය – 2023.

ධර්මවිජය පදනමේ අධ්‍යාපන ශිෂ්‍යාධාර ප්‍රදාන උත්සවය - 2023. 2023 ජුනි 29 බ්‍රහස්පතින්දා දවස පුරා ධර්මවිජය පදනමේ ශ්‍රවණාගාරයේ දී ධර්මවිජය පදනම...

Appreciation at World Blood Donor Day Celebrations – Dharmavijaya Foundation.

ලෝක ලේ පරිත්‍යාගශීලීන්ගේ දින සැමරුම් උළෙලේ දී ධර්මවිජය පදනම ඇගයීමට ලක්වීම.

ලෝක ලේ පරිත්‍යාගශීලීන්ගේ දින සැමරුම් උළෙලේ දී ධර්මවිජය පදනම ඇගයීමට ලක්වීම. ජාතික ලේ බැංකුවට ලේ පරිත්‍යාග කරන සංවිධාන අතර ධර්මවිජය...

Donation of two containers for the benefit of devotees who observe Sil at the Dharmayatanaya, Maharagama.

මහරගම ධර්මායතනයේ පොහොය දින සීලසමාදානයේ යෙදෙන ගිහි පින්වතුන්ට ගිලන්පස බෙදාදීමට බහාලුම් දෙකක් පරිත්‍යාග කිරීම.

මහරගම ධර්මායතනයේ පොහොය දින සීලසමාදානයේ යෙදෙන ගිහි පින්වතුන්ට ගිලන්පස බෙදාදීමට බහාලුම් දෙකක් පරිත්‍යාග කිරීම. ධර්මවිජය පදනමේ ආහාර වේලක් පිදීමේ අරමුදලින්...

දහම් පාසල් දරුවන් සදහා පොත් ප්‍රදානය කිරීම.

දහම් පාසල් දරුවන් සදහා පොත් ප්‍රදානය කිරීම. ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ නාකියාදෙණිය ප්‍රදේශයේ, ශ්‍රී ඛෙත්තාරාම විහාරයේ තෙල්ලඹුර සදහම් ධර්මවිජය සමාජය මගින් 2023...